THÔNG BÁO SỐ 02 (V/v bổ sung kết quả học kỳ 1 năm học 2020 - 2021)DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG ĐÃ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN LẦN 1     Do dịch bệnh Covid-19,  các trường Tiểu học, THCS chưa kết thúc năm học 2020 - 2021, để đảm bảo tiến độ tuyển sinh nhà ...