Nhằm hưởng ứng  tháng Quốc gia về An toàn giao thông và giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về luật an toàn giao thông , hình thành ý thức, nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông, chiều ngày 6/9/2021 Tổ KHXH của Trường THCS Ngô Quyền đã tổ ...