Trong năm học 2020-2021, tổ KHTN có 08 thành viên. 100% giáo viên trong tổ có trình độ Đại học trở lên.

Tổ trưởng: Cô giáo Bùi Thị Thu Hoài - chuyên môn Toán học.

Tổ phó: Cô giáo Bùi Thị Thu Huế - chuyên môn Sinh học.

Các thành viên trong tổ đều có năng lực chuyên môn giỏi, rất chu đáo, tận tâm, nhiệt huyết, sẵn sàng gánh vác những trọng trách mà Ban Giám hiệu nhà trường giao phó.