Những ngày đầu thành lập trường (năm học 2020 – 2021), tổ KHXH có 11 thành viên. 100% giáo viên trong tổ có trình độ Đại học trở lên.

- Tổ trưởng: Cô giáo Đặng Thị Bích Hường - chuyên môn Ngữ văn.

- Tổ phó: Cô giáo Đặng Thị Mai Phương - chuyên môn Tiếng Anh.

Với phương châm giỏi chuyên môn, nhiệt huyết phong trào, các thầy cô tổ KHXH luôn phấn đấu, cống hiến hết mình cho các hoạt động của nhà trường.