Tổ Văn phòng có 01 giáo viên và 10 nhân viên: 01 Kế toán, 01 Văn thư kiêm Thủ quỹ, 01 Thư viện, 01 Thiết bị đồ dùng, 01 Y tế, 03 Bảo vệ, 02 Lao công.

- Tổ trưởng:  Hoàng Thị Thu Trang - nhân viên Kế toán.

- Tổ phó: Vũ Thị Hằng – nhân viên Y tế.

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ đặc trưng công việc của tổ phục vụ, các thành viên trong tổ luôn đáp ứng kịp thời các yêu cầu của hoạt động dạy và học trong nhà trường; nêu cao tinh thần trách nhiệm; chủ động, sáng tạo phối kết hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.